ความหมายของเรทบนหน้าปกของเกมส์!

จากปกของเกมส์ต่างๆมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ เป็นชื่อย่อของคำจำกัดความ

ของอายุผู้ที่เล่นเกมส์นั้นๆ โดยจำกัดอายุและวัยเอาไว้ถึงความเหมาะสมกับระดับความรุนแรง

คณะกรรมการจัดเรตสื่อซอฟต์แวร์บันเทิง

( Entertainment Software Rating Board หรือ ESRB)

เป็นองค์กรจัดเรทเกมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่จัดและให้เรทของแต่ละเกมก่อนนำวางจำหน่าย ก่อตั้งในปี 1994 ในชื่อ Interactive Digital Software Association องค์กร Entertainment Software Rating Board ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการเกมและผู้ค้า เพราะการวางจำหน่ายเกมโดยไม่มีการให้เรทถือว่าผิดกฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกา

 

เรามาดูก้นว่ามีอะไรบ้าง

EC – Early Childhood (เด็กเล็ก): เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

เกมที่ได้รับเรทนี้มักจะเป็นเกมที่เน้นการเล่นที่เรียบง่าย และไม่มีเนื้อหารุนแรง การควบคุมง่าย

E – Everyone (ทุกวัย): เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

เกมที่ได้เรทนี้จะเริ่มมีความรุนแรงแบบอ่อนๆเพิ่มเข้ามา การควบคุมเริ่มซับซ้อนขึ้น

เช่น เกมกีฬา

E10+ – Everyone 10+ (10 ปีขึ้นไป): เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

ตัวเกมที่ได้เรทนี้เริ่มจะมีความรุนแรงและภาษาที่สูงขึ้น

T – Teen (วัยรุ่น): เหมาะสำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป

เกมที่ได้เรทนี้จะเริ่มมีเลือดและยาเสพย์ติดประเภทเหล้าและบุหรี่เพิ่มเข้ามา (ซึ่งส่วนมากเป็นแค่มีการวางไว้เฉยๆ) ภาษาและระบบการเล่นเกมเริ่มสูงและซับซ้อนขึ้น

M – Mature (17 ปีขึ้นไป):

เกมที่ได้เรทนี้จะเริ่มมีความรุนแรงที่สูงขึ้น เริ่มมีการใช้ยาเสพย์ติดในเกม และเริ่มมีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้อง (เช่น ฉากเปลือย)

AO – Adults Only (ผู้ใหญ่เท่านั้น):

สำหรับผู้ใหญ่เล่นเท่านั้น เกมที่ได้รับเรทนี้จะมีฉากที่มีความรุนแรงสูง และฉากเกี่ยวกับเพศที่รุนแรงขึ้น (เช่น เห็นรายละเอียดร่างกาย, ฉากร่วมเพศ)

RP – Rating Pending (อยู่ในระหว่างการพิจารณา):

เกมที่ได้รับเรทนี้เป็นเกมที่ยังไม่ได้รับเรทอย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่สามารถพิจารณาเรทจากตัวเกมที่มีได้ ซึ่งส่วนมากเกมที่ได้รับเรทนี้มักจะเป็นที่กำลังพัฒนาเสียส่วนใหญ่

แหล่งข้อมูล wiki

1,562 total views, 1 views today

Comments

comments